Ingenting tyder på at Clinton, som er 69, har alvorlige helseproblemer utover de småproblemene et friskt menneske i hennes alder kan få.Men internett er fullt av fantasifulle spekulasjoner om Clintons helse, og svimmelheten og lungebetennelsediagnosen i helgen har brakt spørsmålet fram i første rekke i valgkampen.Om noe skulle skje med Clinton, ville trolig visepresidentkandidaten Tim Kaine bli forfremmet til presidentkandidat, men det er slett ikke sikkert. Det står ingenting i grunnloven om valgprosessen, verken nominasjonsvalgene eller landsmøtene, inntil selve valget i november.Partiene bestemmerDerfor blir det opp til partiene selv å håndtere en slik situasjon, og statuttene i begge partier gir partiledelsen rett til å utpeke en ny kandidat, selv om reglene er uklare. Det eneste det offentlige kan bidra med for å gjøre en slik situasjon lettere, er å utsette valget om det blir for sent å trykke nye valgsedler.Det er slett ikke sikkert, men mest trolig at Demokratenes ledelse ville utpeke visepresidentkandidaten Tim Kaine til ny presidentkandidat, og deretter velge en ny visepresidentkandidat. Men det står dem trolig fritt for eksempel å velge Bernie Sanders eller andre.Kaine er temmelig ukjent for norske lesere, men han var høyt oppe på lista til Barack Obama da han til slutt utpekte Joe Biden til sin makker.Kaine har vært senator fra Virginia siden 2012 og var en populær guvernør i hjemstaten sin fra 2005 til 2010. Tidligere var han ordfører i Virginias hovedstad Richmond, og han har også vært partileder for Demokratene.ModeratEn hovedgrunn til at Clinton valgte ham til sin makker, er at han er en moderat politiker som Demokratene håper kan trekke stemmer blant de mange republikanerne i det politiske sentrum som vegrer seg for å stemme på Donald Trump.Videre er hans hjemstat Virginia en mellomstor og viktig vippestat, en sørstat som tidligere var klart republikansk, som Clinton trenger å vinne for å være sikker på seieren.Kaine appellerer dessuten til flere store og viktige velgergrupper, blant dem USAs 60 millioner katolikker og titalls millioner spansktalende. Han er selv katolikk og snakker flytende spansk etter å ha arbeidet et år på en jesuittisk skole i Honduras i ungdommen.Han er personlig imot abort, men vil samtidig ikke frata kvinner deres grunnlovsfestede rett til abort. Det gir ham full score hos organisasjoner som er for fri abort, og null score i anti-abortbevegelsen. (©NTB)