– Lønnsforskjeller i bedrifter skal ikke lenger kunne holdes skjult. Det er fullstendig uakseptabelt at kvinner og menn i tilsvarende stillingsnivå får ulik lønn i én og samme bedrift, sier likestillingspolitisk talsperson Tina Bru (H) til. Inspirasjonen kommer fra Storbritannia, der en lignende lovendring trer i kraft i april 2017.NHO er skeptisk til å pålegge bedrifter mer rapportering.– Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og at kvinner tar en større del av omsorgsoppgavene når familien får barn, sier Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør for Arbeidsliv og kompetanse i NHO.Samtidig er likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm positiv til forslaget.– Virksomhetene må kartlegge situasjonen i bedriften for å komme videre i likelønnsarbeidet, sier hun.Forslaget fra programkomiteen er på høring i partiorganisasjonen, og det endelige partiprogrammet vil bli vedtatt på Høyres landsmøte våren 2017. (©NTB)