– Vi har ligget på et jevnt høyt nivå en stund. Jeg tror det skyldes misnøye med den høye arbeidsledigheten og fordelingspolitikken med skattekutt for dem på toppen og velferdskutt for vanlige folk, sier Ap-nestleder Trond Giske om målingen. Resultatet er det beste på Ipsos-målingene forsiden januar.Senterpartiet får 6,4 prosent, og SV får 4,3 prosent. De to partiene går tilbake henholdsvis 1,5 og 1,1 prosentpoeng, men ville likevel oppnådd flertall i Stortinget sammen med Arbeiderpartiet, hvis målingen var valgresultatet.Høyre er den andre store vinneren med en framgang på 1,6 prosentpoeng. Frp går like mye tilbake. Høyre og Frp havner henholdsvis på 25,3 prosent og 12,8 prosent. Det ville gitt 66 mandater, 11 færre enn de to partiene har i dag.KrF og Venstre nærmer seg valgresultatet fra 2013. Da fikk KrF 5,6 og Venstre 5,2 prosent. Nå er KrF på 4,7 (+0,4) og Venstre på 4,5 prosent (+0,2).Et snaut år før stortingsvalget ligger den rødgrønne konstellasjonen an til 85 mandater, fordelt på Ap 67 (+ 12), Sp 11 (+ 1) og SV 7 (som i dag). KrF ville fått åtte mandater, som betyr at et samarbeid med Sp og Ap hadde gitt et parlamentarisk grunnlag på 86 mandater i Stortinget. Høyre, Frp, Venstre og KrF har i dag til sammen 96 mandater. Denne målingen gir de fire partiene 82.Feilmarginen på målingen er mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng. (©NTB)