Ap og LO kraftig ut mot forslag til ny energilov

Både Arbeiderpartiet og LO er sterkt imot regjeringens forslag om å la private aktører bygge kraftkabler til utlandet.

Foto: Scanpix
Politikk

Regjeringen har lenge jobbet for å endre energiloven og åpne for at private kan eie og drive utenlandsforbindelser for overføring av kraft. Etter et møte i energi- og miljøkomiteen på Stortinget tirsdag ble det klart at Venstres støtter forslaget. Dermed har regjeringen sikret seg flertall.I opposisjonen er det imidlertid sterk motstand mot lovendringen. Ifølge Arbeiderpartiet vil den blant annet medføre betydelig økt nettleie for norske strømkunder.– Vi mener at eierskapet og inntektene fra våre naturressurser skal tilhøre det norske folk, sier Per Rune Henriksen, energipolitisk talsperson for Ap.– Med dagens system hvor Statnett står for eierskap og drift, sikrer vi at inntektene fra kablene dekker kostnader i det norske nettet og bidrar til redusert nettleie, sier han.Også LO er svært skeptisk til lovendringen.– Et slikt vedtak vil kunne medføre en massiv overføring av verdiskapning fra fellesskapet til private eiere, påpeker nestleder Hans-Christian Gabrielsen. (©NTB)

energilov
LO
ap
Nyheter
Politikk