Det er avtroppende sjeføkonom i DNB Markets og påtroppende sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, som har gjort regnestykket for
Klassekampen«I lys av de finanspolitiske retningslinjene og utsiktene for fondet og norsk økonomi, gir det lite mening å lage beregninger som viderefører den gjennomsnittlige innfasingstakten i årene fra 2014–2017 i årene fremover», heter det i finansministerens svar til avisen.«Det synes lite realistisk at fremtidige regjeringer vil styre statsfinansene blindt mot avgrunnen, slik beregningene viser», understreker han overor Klassekampen.
. Beregningen er kommet i stand i kjølvannet av at Arbeiderpartiet, ifølge NTB, stilte et spørsmål til Finansdepartementet i forbindelse med budsjettarbeidet på Stortinget, men ikke fikk noe svar.– Å svare at et slikt regnestykke ikke gir mening, er en innrømmelse av at oljepengebruken er helt ute av kurs, sier Mariannen Marthinsen, som leder Aps finansfraksjon på Stortinget, til avisen.Dørum understreker at regnestykket er teoretisk: