Ap vil styrke kildevernet

Ap mener PSTs beslag av Ulrik Imtiaz Rolfsens filmmaterialet viser at kildevernet må styrkes og ber regjeringen utrede en ny lov om medieansvar.

Politikk

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget holdt tirsdag høring om et forslag til ny medieansvarslov fra Arbeiderpartiets (Ap) fire representanter i komiteen.Forslagsstillerne mener det er mangler i dagens lovverk både når det gjelder redaktøransvaret og vern av pressens kilder. Forslagsstillerne peker blant annet til Rolfsen-saken, der Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beslagla råmaterialet til filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsens dokumentarfilm om rekruttering til terror, som et eksempel på at kildevernet i dag er under press.Ønsker etterforskningsforbudAp-representantene foreslår å styrke kildevernet ved å som hovedregel gjøre det forbudt å etterforske hvem som er medienes kilder, slik reglene er i Sverige.De mener det også er nødvendig å gjøre det straffbart for redaktører og journalister å oppgi kilder som er lovet anonymitet. I dag opererer norsk presse med et selvpålagt kildevern gjennom Vær varsom-plakaten, men domstolene har anledning til å pålegge en redaktør eller journalist å røpe kildeopplysninger.– Et lovfestet, styrket kildevern (...) er etter forslagsstillernes mening nødvendig i en tid med stadig mer overvåking og systematisk innsamling av persondata, skriver representantene i forslaget.

ap
stortinget
Nyheter
Politikk