Bjurstrøm vil øremerke penger til helsesøstre

Bevilgningene til skolehelsetjenesten økes i statsbudsjettet, men er ikke øremerket. 

Helsesøster - Foto - Scanpix
Politikk

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener det må endres.– Regjeringen skjønner at det er behov for å sette av penger til skolehelsetjeneste. Men så brukes ikke alle pengene på det. Da er øremerking av pengene løsningen, sier Bjurstrøm til VG.I forslaget til statsbudsjettet er det satt av 50 millioner kroner mer til helsestasjons- og skolehelsetjeneste neste år. Fra 2014 til 2017 er det bevilget 836 millioner til styrking av disse tjenestene. Men det viser seg at kommunene har brukt mye av pengene på andre formål, og mange kommuner og fylkeskommuner ligger langt under anbefalt norm for helsesøster-dekning.Helseminister Bent Høie (H) forsvarer at ikke alle midlene til skolehelsetjenesten er øremerket, og mener de økte bevilgningene de siste årene har gitt gode resultater.– Vi er opptatt av å finne den rette balansen. Ved å øremerke mer «straffer» vi de kommunene som har styrket skolehelsetjenesten. Da vil disse få mindre penger. Men jeg har et klart inntrykk av at mottakerne bruker også de frie midlene til helsesøstertjenester, sier Høie. (©NTB)

hanne bjurstrøm
helsesøstre
statsbudsjettet 2017
Nyheter
Politikk