Brexit: Norge avviste samarbeidsinvitt fra Storbritannia

Storbritannia ville gjerne opprette en arbeidsgruppe for å samarbeide med Norge om en ny frihandelsavtale etter brexit, men Norge sa nei.

Politikk

Ifølge Dagens Næringsliv skal handelsminister Liam Fox i et møte med næringsminister Monica Mæland (H) ha gitt uttrykk for at Storbritannia og Norge burde etablere en arbeidsgruppe for å forberede en ny handelsavtale når britene forlater EU.Men etter en diskusjon i ledergruppen i Utenriksdepartementet, som har det koordinerende ansvaret for brexit, skal tilbudet ha blitt avvist, slo DN fast over hele forsiden. Ifølge avisen mente sjefen i Europaavdelingen Niels Engelschiøn at dette kunne sette EØS-avtalen i spill og at det formelt sett ikke er riktig å starte et slikt samarbeid så lenge Storbritannia er et fullverdig medlem av EU.Mæland eller UD ønsker ikke å kommentere dette konkret, men statssekretær Elsbeth Tronstad (H) poengterer at det er dialog og kontakt mellom Storbritannia og Norge. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener imidlertid det er underlig om Norge sier nei til ønsket om en tettere dialog.– Det virker som Norge er redd for å provosere EU istedenfor å tenke på norske interesser, sier Vedum, som mener regjeringen må involvere Stortinget tettere i arbeidet med brexit. (©NTB)DN rettet tirsdagDet riktige er at britene ønsket en arbeidsgruppe som kunne se på konsekvenser for næringsliv og sikre god kommunikasjon mellom Norge og Storbritannia. DN skrev at Norge sa nei til en slik arbeidsgruppe. Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er ikke dette riktig, og den videre oppfølgingen av møtet er ikke behandlet ennå, retter avisen.

storbritannia
brexit
monica mæland
eu
Nyheter
Politikk