Jeg er bekymret over det høye sykefraværet. Utgiftene på statsbudsjettet løper opp i flere titall milliarder, sier stortingspolitiker Michael Tetzschner, til DN.Ifølge avisen har programkomiteen i Oslo Høyre sendt ut et mindretallsforslag om å innføre kutt i sykelønnen på ti prosent. Det er også foreslått å innføre en karensdag, det vil si at man først får sykelønnen fra dag to.– Jeg kommer til å stemme for dissensen. Dette er et viktig signal å sende til programkomiteen i hovedorganisasjonen. Før eller senere må våre velferdsutgifter prioriteres strammere, sier Tetzschner, stortingspolitiker og medlem av Oslo Høyre til DN