ESA: Norge bryter terrorforskrift

Norge utfører ikke tilstrekkelig bakgrunnssjekk på personer som skal ha ID-kort i luftfarten, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Politikk

Gjennom en foreløpig vurdering konkluderer overvåkingsorganet med at Norges praksis bryter med EUs forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.ESA er bekymret over at Luftfartstilsynet i Norge ikke alltid utfører bakgrunnssjekk, inkludert sjekk av kriminelt rulleblad, på personer som skal ha ID-kort til flyplasser og for flybesetninger.Et åtte sider langt brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ender med beskjed om at ESA vurderer å åpne formell sak. Svarfrist er 1. november. (©NTB)

esa
Nyheter
Politikk