Fare for streik ved private sykehjem

Til sammen 166 ansatte ved private sykehjem kan bli tatt ut i streik fra torsdag dersom Norsk Sykepleierforbund (NSF), Fagforbundet og NHO Service ikke kommer til enighet hos Riksmekleren.

Sykepleier - Foto - Scanpix

Sykepleierforbundet mener deres medlemmer ikke har fått lønns- og avtalevilkårene de ble forespeilet da private aktører overtok sykehjemmene de er ansatt ved.NHO Service mener på sin side at det er ulikheter mellom offentlige og privatdrevne sykehjem hva gjelder lønn og tillegg. Arbeidsgiverorganisasjonen anser vilkårene i privat sektor som konkurransedyktige.Tirsdag møtes partene i et siste forsøk på å løse konflikten. Meklingen avsluttes ved midnatt onsdag, og 145 ansatte ved private sykehjem i Oslo, Akershus, Oppland og Hordaland kan tas ut i streik fra torsdag morgen.Svakere lønnsutviklingOgså Fagforbundet varsler at 21 medlemmer som er ansatt ved sykehjem i Oslo og Austevoll i Hordaland vil tas ut i streik torsdag, dersom meklingen mellom forbundet og NHO Service ikke fører fram. Partene skal i likhet med NSF i mekling tirsdag og onsdag.Fagforbundet peker blant annet på at ansatte ved private sykehjem har lavere grunnlønn og svakere lønnsutvikling enn offentlig ansatte.Det kan skille opptil 100.000 kroner mellom kommersielle og offentlige ansatte innenfor samme tjeneste med samme ansiennitet, skriver forbundet i en pressemelding .Mandag skrev LO-bladet Fri Fagbevegelse at ansatte har tapt opptil 50.000 kroner i årsinntekt etter at private selskaper overtok driften av sykehjem i Oslo.Venter domsavsigelseBakgrunnen for kravene fra NSF og Fagforbundet er at virksomhetene i NHO-området konkurrerer med kommunale og andre offentlige virksomheter. Flere av disse mottar offentlige driftsmidler.NSF og NHO Service møttes til forhandlinger før sommeren, men kom ikke til enighet. Meklingen, som først var planlagt i august, ble utsatt fordi NSF varslet streikeuttak i bedrifter som ikke er tariffbundet av avtalen mellom de to partene. NHO mener dette er ulovlig og tok saken til Arbeidsretten. Dommen er ventet kort tid før meklingen avsluttes onsdag. (©NTB)