Streiken har allerede pågått en måned og blitt trappet opp to ganger.I øyeblikket er 685 montører i streik, men fra mandag trappes konflikten opp betydelig. Da vil nær 1.100 ansatte i 73 selskaper være omfattet av streiken.Liv og helse– Folk og bedrifter kan miste strømmen. Det er beklagelig, men vi gir selvsagt dispensasjoner dersom liv og helse er i fare. Målet er først og fremst å få KS Bedrift til å forhandle om akseptable løsninger, sa forhandlingsleder i EL og IT Forbundet, Bjørn Fornes til NTB tidligere i uken.Ifølge EL og IT Forbundet dreier konflikten seg om uenighet om avspasering etter beredskapsvakter som strekker seg over sju dager i strekk. Forbundet ønsker å tariff-feste tre avspaseringsdager, fremfor de to dagene som er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Totalt dreier det seg om ti hviledager i løpet av et år.Økt belastningIfølge montørene er belastningene blitt større med langvaktene.– Det er mer ekstremvær, større vaktområder, mindre bemanning og en forventet responstid på null. Da er det totalt urimelig å frata vaktene hvile, heter det på forbundets nettside.LokaltKS Bedrift mener på sin side at avspaseringsordninger ut over arbeidsmiljøloven må forhandles lokalt og ikke inngå i den sentrale tariffavtalen.– Arbeidsgiversiden ser det som vanskelig å inngå sentrale tariffestede rettigheter som påfører lokale selskaper store kostnader. Arbeidsgiverne og partene lokalt må se på hvilken avspaseringsordning som er mest riktig. Er man uenig, kan man klage til Arbeidstilsynet, uttalte forhandlingsleder for KS Bedrift, Bjørg Ravlo Rydsaa, til NTB da EL og IT Forbundet varslet opptrapping av streiken mandag. (©NTB)