Hegnar: Bilfritt er ikke bilfritt

«Byrådet har fortatt en naiv og virkelighetsfjern oppfatning av at sykkelbruk løser de fleste transportbehov», mener Trygve Hegnar.

Hegnar: Bilfritt er ikke bilfritt

Trygve Hegnars leder i Finansavisen lørdag 22. oktober:De rødgrønne byrådspartiene i Oslo var svært aggressive under valgkampen i fjor, og et av de store og viktigste temaene, ved siden av innføring av eiendomsskatt, var målet om et bilfritt sentrum innenfor Ring 1 før valget i 2019.Forslaget provoserte handelsstanden, beboere og andre som ikke ville kunne nå Oslo S, danskebåtfergene, arbeidsplasser eller offentlige kontorer i sentrum med bil. Oslo-beboere skulle gå eller sykle fra Aker Brygge til Bjørvika. Bilene måtte parkeres i P-hus langs Ring 1.Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg vek ikke en tomme. Sentrum skulle bli bilfritt.Nå, etter noen måneder ved makten, er planene noe endret. Heldigvis. Det skal ikke lenger bli bilfritt innenfor Ring 1, men ”minst mulig privatbiler”.MDG hevder at det betyr akkurat det samme som under valgkampen, men det er en tilsnikelse. Byrået og MDG gjør retrett. Debatten (vi deltok selv i NRKs Debatten om akkurat dette) og kritikken har hjulpet litt.Fortsatt vil eiere og brukere av privatbiler få det vanskelig og tungvint i Oslo, men bilfritt er ikke bilfritt.Parkeringsplasser fjernes allerede for å gi plass til sykkelstier, og avgiftsbelagt parkering i store deler av Oslo krever at bileierne, som er beboere, må flytte bilene hver annen time (også på lørdager).Neste skritt er at Oslo kommune vil fjerne parkeringsplasser for å leie dem ut til tiltak som skal ”skape byliv”. Parkering blir vanskeligere og vanskeligere, og trolig dyrere.Byrådet tror at alle, enten de skal handle eller levere barn til skole eller barnehage, eller besøke legen i sentrum, kan greie seg med sykkel eller reise kollektivt. Men virkeligheten er ikke helt slik. Noen skal også kjøre bestemor, mor eller far til Oslo S, og da bruker man kanskje egen privatbil (drosje i Oslo er blitt vanvittig dyrt).Alt dette har byrådet etter hvert erkjent. Også den alltid smilende Lan Marie Nguyen Berg.Det er, trolig for å skjule tilbaketoget, planlagt et system hvor sentrum blir inndelt i soner, og da kan man ikke kjøre fra sone 1 til sone 2 uten å kjøre om Ringveien. Høres pussig ut, med mye ekstra kjøring (CO2-utslipp!).Rene gågater skal det bli mange flere av, og det kan gå bra, men handelsstanden har grunn til å være urolig. Alt med privatbil blir vanskeligere. I stedet for handel i en gågate i Oslo sentrum, blir valget kanskje et kjøpesenter utenfor byen.Flere gågater høres forlokkende ut, men er en fare for butikkene også.Fordi bilfritt likevel ikke skal bli bilfritt, legger byrådet opp til at det uansett vil bli tilgang for varetransport (skulle bare mangle), drosjer og nødetater og transport av personer med nedsatt funksjonsevne (skulle bare mangle).Selv Høyre gir byrådets modifiserte bilfritt-modell sin tilslutning, og da blir det kanskje ikke så spennende i 2019 likevel.Bilistene skal ikke tvinges ut av Oslo sentrum, men de får det betydelig verre.Byrådet har fortatt en naiv og virkelighetsfjern oppfatning av at sykkelbruk løser de fleste transportbehov. Og der tror vi Lan Marie Nguyen Berg og MDG ikke gir seg.