Husbanken ber om hjelp til å telle bostedsløse

Husbanken skal telle antall bostedsløse personer i Norge for sjette gang, og ber nå statlig og kommunalt hjelpeapparat om bistand i tellingen.

Politikk

Ved siste telling i 2012 var det 6.259 bostedsløse i Norge.Husbankens regiondirektør, Guri Bergo, er spent på hvordan dette tallet ser ut nå.– Når vi vet hvor ødeleggende bostedsløshet er for en persons liv og utviklingsmuligheter, må vi sørge for at så få som mulig havner i en slik situasjon, sier hun.Dette blir den sjette kartleggingen av bostedsløshet som gjennomføres i Norge. Kartleggingene gir sammenlignbare data om bostedsløse personer over en periode på 20 år. De forrige tellingene ble gjennomført i 1996, 2003, 2005, 2008 og i 2012. Utviklingen viser at antall bostedsløse i Norge holder seg ganske stabilt, til tross for at folketallet øker.Tellingen skal skje i månedsskiftet november-desember og den skal som før gjennomføres av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).Som bostedsløs regnes personer som ikke har et sted å bo, som ikke har et sted å være kommende natt, og som er henvist til tilfeldige boalternativ, eller bor midlertidig hos familie, venner og kjente. Personer som skal løslates fra fengsel eller skrives ut fra institusjon uten å ha en ventende bolig innen to måneder regnes også som bostedsløse. (©NTB)

husbanken
bostedsløse
Nyheter
Politikk