Ingen endringer i NRK-lisensen

Regjeringen foreslår at NRK-lisensen ikke økes neste år, men blir stående på 2.577 kroner uten moms.

Mikrofoner fra NRK og TV 2

Med moms er lisensen på 2834,70 kroner.Kulturdepartementet peker på at de ikke mener det er nødvendig å øke kringkastingsavgiften, siden den har økt mer enn prisstigningen de siste ti årene. I tillegg har antall lisensbetalere økt med om lag 227.000 siden 2006, går det fram av forslaget til statsbudsjett. (©NTB)