Ingen EU-flyktninger til Norge

At regjeringen ennå ikke har hentet hit en eneste av de 1.350 flyktningene Norge har lovet EU å ta imot i år, er både oppsiktsvekkende og pinlig, mener norske organisasjoner

– Norske myndigheter kan umulig ha gjort alt som står i deres makt når det gjelder å hente flyktninger fra Italia og Hellas. Dette var jo avklart i april. Men når det bare er stilt 170 plasser stilt til rådighet, og ingen ennå har kommet, er det ingenting som tyder på at dette blir prioritert, sier leder for Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann-Magrit Austenå, til NTB.Ingen har kommetSom NTB skrev fredag, vedtok Stortinget i desember i fjor at det norske bidraget til EUs program for å relokalisere flyktninger fra Hellas og Italia, for å lette byrden på de to landene, skulle være på i alt 1.500 asylsøkere, med 750 i år og 750 i 2017. I april var avtalene med både Hellas og Italia klare.Samtidig lovet Norge å ta imot 600 syriske flyktninger fra Tyrkia som en del av flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia.Men over et halvt år senere har ingen av de til sammen 1.350 flyktningene satt foten på norsk jord.– SomlerDet er oppsiktsvekkende, mener generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty i Norge.– Mens Norge har somlet med å holde løftet sitt, har situasjonen i mottakslandene blitt verre fordi flere flyktninger har ankommet, sier han til NTB. I Hellas og Italia lever tusenvis under fryktelige sanitære forhold uten tilstrekkelig tilgang til mat eller helsehjelp på grunn av overbelastning i mottaksapparatet i disse landene, påpeker han.– Flesteparten kommer fra krigsherjede land, men i den kaotiske situasjonen har de ikke mulighet til å søke om asyl, sier han.– Vi ser av statsbudsjettet at regjeringen planlegger å starte dette arbeidet i oktober – november. Det betyr nå. Vi kommer til å følge med på om det faktisk skjer, sier Egenæs.– PinligAustenå viser til at statsminister Erna Solberg for en måned siden var i FNs hovedforsamling og formante det internasjonale samfunnet om å ta et felles ansvar for flyktningsituasjonen.– Da må det jo være et minimum at vi selv oppfyller våre forpliktelser. Dette er pinlig for Solberg, slår hun fast.– Særlig når dette skjer i et år der det nesten ikke kommer asylsøkere til Norge, føyer hun til.– Justisdepartementet viser til at det har vært problemer, blant annet med å sørge for tilstrekkelig god sikkerhetsklarering?– Det har jeg ingen forståelse for. Dette gjelder jo syriske flyktninger, først og fremst kvinner og barn. At det skal ta over halvt år å sikkerhetsklarere dem, har jeg ingen tro på. Dette framstår som en manglende vilje til å prioritere å hente flyktninger til Norge, særlig sett i forhold til de ressursene som stilles til rådighet når det gjelder å få sendt folk ut av landet, sier NOAS-lederen. (©NTB)