Ingen løsning i sikte i togstreiken

Det har ikke vært kontakt mellom de streikende lokførerne og NSBs forening Spekter i helga. Dermed ser det ikke ut til å nærme seg noen løsning på konflikten, som nå rammer 20.000 reisende i øst og vest.

Politikk

Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, sier til NRK at det neppe kommer til å skje noe før mandag morgen.– Vi forventer at arbeidsgiver tar initiativ, men det virker som om NSB ønsker å tilspisse situasjonen. Vi kommer ikke til å ta noe initiativ. Vi har et møte i fagforeninga i Østfold i morgen klokka 14. Hvis arbeidsgiver vil bidra til en løsning, vil de antakelig ta kontakt i morgen tidlig, sier Ringdal.Lørdag ble 47 nye lokførere tatt ut i streik. Dermed går det ingen lokaltog på Østfoldbanen. Regiontogene stopper heller ikke i Moss, Vestby, Ås, Ski eller Kolbotn. Til sammen er nå 118 lokførere i streik.Flere av togene mellom Oslo og Bergen er også innstilt, i tillegg til at Vossebanen og lokaltogene til Arna er berørt. NSB opplyser til NTB søndag kveld at begge nattogene mellom Bergen og Oslo er innstilt søndag kveld. I tillegg er et morgentog fra Oslo og et kveldstog fra Bergen innstilt.Striden står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne vil ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene. (©NTB)

jernbane
togstreik
tog
nsb
Nyheter
Politikk