I fjor reagerte mange da Frp-lederen ba kommunene si nei til flyktninger fra Syria, i strid med forliket de andre partiene på Stortinget – minus SV – var blitt enige om. Også i den neste valgkampen vil partiet markere seg på dette området, skriver .– Vi skal i valgkampen fortsette å være tøffe i justispolitikken og presentere nye restriktive løsninger i asyl- og innvandringspolitikken, sier Jensen til avisen.Partiet vil trolig gå inn for å stramme inn og differensiere rettighetene for dem som kommer til landet og dem som får bli her. Flyktning- og asylpolitikken er et felt hvor det har oppstått flere konflikter mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre.Hun varsler også at partiet vil gå til valg på å opprette flere fengselsplasser i utlandet, i tillegg til de 240 plassene Norge i dag leier i Nederland.– Og så har vi store og nye ambisjoner innen samferdselssektoren. Vi vil fortsette med å redusere skatte- og avgiftstrykket. Og vi vil ytterligere styrke innsatsen i helse- og omsorgssektoren. (©NTB)