Dagbladet har snakket med 17 av 19 fylkesledere i KrF om hvilket veivalg partiet bør gå for på landsstyremøtet første helg i november. Avisen skriver at mange av fylkespartiene fortsatt ikke har bestemt seg, men at gjennomgangstonen blant fylkeslederne er at KrF bør søke regjeringsmakt for å få politisk gjennomslag. I tillegg ønsker flere at partiet må tydeliggjøre sin posisjon som sentrumsparti fristilt fra blokkene.Et flertall foretrekker en regjering med KrF, Høyre og Venstre, men kan være åpne for samarbeid til venstre dersom førstevalget ikke lykkes. Det er tilsynelatende uaktuelt for KrF å sitte i regjering med Frp eller SV.Krfs landsstyre samles den første helgen i november, og det er ventet at det på møtet vil komme signaler om hvem partiet ønsker å samarbeide med. Det er uenighet blant fylkeslederne om hvor langt landsstyret bør gå i å avklare samarbeidsspørsmålet allerede i november. (©NTB)