Kutt i støtten til organisasjoner i landdbruket

Landbruksdepartementet planlegger å kutte ut en ordning med grunnstøtte til landbruksorganisasjoner. Mer enn 30 organisasjoner vil bli rammet, blant annet Norges Bygdeungdomslag.

John Deere-traktor. AP Photo

Den aktuelle støtten er såkalt «grunnstøtte», som er frie midler organisasjonene kan disponere slik de ønsker. I fjor utgjorde støtten 34,5 millioner, til neste år er det lagt opp til bevilgninger på 29,5 millioner, ifølge Nationen. Men regjeringen går inn for at støtten fjernes fra 2018 og at man går over til en ordning hvor organisasjonene må søke om penger til spesifikke prosjekter.Lederen for Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), mener grepet fra departementet har en politisk karakter.– Jeg mener dette er første steg mot å avvikle støtten til organisasjoner med et landbruks- og distriktsperspektiv, sier han.Blant organisasjonene som mottar støtten er relativt store organisasjoner som Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag og Dyrevernalliansen, og mindre organisasjoner som Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Hageselskapet, Spire og Kvinner i skogbruket. (©NTB)