Kutter kraftig i torskekvotene

EUs landbruks- og fiskeriministre er enige om å kutte torskekvotene vest i Østersjøen med hele 56 prosent for å redde bestanden fra kollaps.

Foto: Scanpix
Politikk

Diskusjonene gikk mange timer på overtid da ministrene møttes i Luxembourg mandag for å bli enige om fiskekvotene i Østersjøen for 2017.I forkant av møtet gikk EU-kommisjonen inn for et kutt i torskekvotene på hele 88 prosent vest i Østersjøen og 39 prosent øst i Østersjøen. Tyskland og Danmark motsatte seg dette og mente det ville ramme fiskerne altfor hardt.Konklusjonen ble et kutt på 56 prosent i vest og 25 prosent i øst.– Det var vanskelig å nå balanse mellom hensynet til økologisk bærekraft og hensynet til fiskerinæringen, vedgår Slovakias landbruksminister Gabriela Matecná etter møtet.– Det representerer et godt kompromiss, sier hun.EUs fiskerikommissær Karmenu Vella sier enigheten er godt innenfor minstekravene i de vitenskapelige rådene og forvaltningsplanen. (©NTB)

torsk
torskekvoter
eu
østersjøen
Nyheter
Sjømat
Politikk