Mæland vil ha åpen handelsdialog med britene

Næringsminister Monica Mæland (H) tar i et brev til sin britiske kollega Liam Fox til orde for tett handelsdialog mellom de to landene i kjølvannet av britenes nei til EU. (Oppdatert)

Politikk

I brevet vil Mæland ha en «åpen dialog» om spørsmål knyttet til hvordan handels- og forretningsforbindelsene skal reguleres i fremtiden.– Jeg glad for å kunngjøre at vi ble enige om å ta initiativ til en dialog om handels- og forretningsmessige spørsmål mellom Norge og Storbritannia som et bidrag til å minimere eventuelle fremtidige forstyrrelser i handelsforbindelsene, skriver statsråden.Dagens Næringsliv skrev mandag at Norge takket nei til en britisk forespørsel om å bli med i en ny brexit-arbeidsgruppe for å forberede en ny handelsavtale mellom de to landene etter brexit.Dette er ikke riktig, ifølge Næringsdepartementet, og DN brakte en rettelse tirsdag.Britene foreslo derimot en arbeidsgruppe som kunne se på konsekvenser for næringsliv og sikre god kommunikasjon, ifølge departementet.SV vil gjerne ha svar på hva dette mulige samarbeidet dreier seg om og har stilt Mæland spørsmål om saken i Stortinget. SV-leder Audun Lysbakken mener det er viktig å få «klarhet i hva slags samarbeid britene ønsker og involvere Stortinget i en eventuell beslutning om å si ja eller nei til dette». (©NTB)

sv
audun lysbakken
brexit
monica mæland
Nyheter
Politikk