Norge og Russland enig om seismikk i grenseområdene

Norge og Russland er enige om en avtale for skyting av seismikk langs grenselinjen i Barentshavet som landene ble enige om i 2010.

Foto: Scanpix Jan-Morten Bjørnbakk
Politikk

Fram til nå har mangelen på en slik avtale om seismikkskyting i selve grenseområdet gjort det umulig å kartlegge denne delen av Barentshavet. Båtene må nemlig krysse grenselinjen med utstyret for å kunne kartlegge helt fram til selve grensen.– I praksis dreier det seg om noen kilometer inn i nabolandets område, inkludert den tiden det tar å snu båten med måleutstyret som henger bak den, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til NRK.Avtalen skal etter planen undertegnes av Sergej Donskoj, som er den russiske ministeren for energi og naturressurser, og olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i forbindelse med et besøk i Oslo i slutten av november.Avtalen blir av mange sett på som svært viktig for det videre samarbeidet mellom Norge og Russland om ressursutnyttelse i nord. Selve undertegnelses-seremonien har imidlertid vært utsatt én gang, angivelig på grunn av formaliteter som må avklares på russisk side, ifølge NRK. (©NTB)

seismikk
russland
norge
barentshavet
Nyheter
Politikk
Energi