Nye 20 ledere og leger forsterker sykehusstreiken

Akademikerne tar ut ytterligere 20 ledere og leger i streik fra mandag av. En løsning på konflikten synes helt i det blå.

Foto: Scanpix
Politikk

– Etter at meklingen på onsdag ikke førte fram, er tillitskrisen i sykehus ytterligere forverret, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.Historiens lengste sykehusstreik er snart på vei inn i sin sjette uke, og trappes opp mandag. Da tar Akademikerne ut 20 nye ledere og leger ved Helse Bergen og St. Olavs hospital i Trondheim.Dermed er 628 medlemmer ved 15 sykehus i streik fra og med mandag etter at det ikke ble oppnådd enighet om hvor stor og hva slags medbestemmelse de ansatte skal ha i utformingen av turnuser ved helseinstitusjonene. De streikende omfatter leger, psykologer, sivilingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger.Akademikerne mener konflikten hviler på en dyp tillitskrise mellom ledelse og ansatte ved norske sykehus. Dersom myndigheten skulle gå inn med tvungen lønnsnemnd – noe som blir mer og mer aktuelt etter hvert som streiken vedvarer – vil ikke det løse det grunnleggende problemet, argumenterer fagforeningen.– Det vil ingen være tjent med. Sykehusene blir bedre når ledelsen og de ansatte trekker i samme retning. Det bør direktørene tenke gjennom, sier Frøyland. (©NTB)

sykehusstreik
streik
lege
Nyheter
Politikk