Pensjonistene anklager regjeringen for løftebrudd

Pensjonistforbundet mener regjeringen holder pensjonistene for narr ved å utsette meldingen om trygdeoppgjøret. SV ber statsministeren selv komme på banen.

Pensjonist - Foto: Scanpix
Politikk

– Den skulle kommet sammen med statsbudsjettet, men gjorde det ikke. Dette var et løfte som nå er brutt, sier generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet til NTB.Regjeringen opptrer respektløst, mener han.– Vi er veldig overrasket. Vi hadde ingen indikasjon om dette på forhånd, sier han, og tilføyer at landets 1,1 million alders- og uførepensjonister blir tilsidesatt i debatten.– Får ikke stille spørsmålArbeids- og sosialdepartementet opplyser at meldingen legges fram i november.– Det betyr at vi ikke får mulighet til å stille spørsmål, komme med synspunkter eller anbefalinger om meldingen når finanskomiteen holder høring om statsbudsjettet. Det skjer allerede 13. og 14. oktober, sier Norman.Han bekrefter at forbundet ikke har blitt invitert til å komme med synspunkter eller innspill til meldingen.Vanligvis blir trygdeoppgjøret lagt fram som en egen sak for Stortinget når det presenteres om våren, men det ble ikke gjort i år.Regjeringspartiene mente det var unødvendig med en egen stortingsdebatt siden det i statsbudsjettet allerede var satt av penger til årets trygdeoppgjør. Oppgjøret fikk i stedet mer karakter av en teknisk beregning.I stedet gikk regjeringen, med støtte fra Venstre og KrF, inn for at det skulle legges fram en egen melding i høst i forbindelse med statsbudsjettet.Ber Solberg gripe innSV kaller det som har skjedd et alvorlig løftebrudd. Sosialpolitisk talskvinne Kirsti Bergstø mener regjeringen mangler respekt for pensjonistene.– Nok en gang prøver denne regjeringen å gjemme pensjonsoppgjøret unna for å slippe å måtte svare for de gjentatte tapene i kjøpekraft som de påfører landets pensjonister. Det er uverdig med en statsminister som stadig forsøker å gjemme seg for pensjonistene. Nå må Erna Solberg ta ansvar, sier Bergstø.– Liksom-sakArbeiderpartiets pensjonspolitiske talskvinne Lise Christoffersen mener Frp driver med dobbeltkommunikasjon overfor pensjonistene, og at partiet nå er «grundig avslørt».Hun påpeker at Ap, sammen med SV og Senterpartiet, har gått inn for at trygdeoppgjøret skal legges fram som egen sak om våren på vanlig måte.– Vi var ikke for de budsjettekniske endringene som regjeringen foreslo i fjor nettopp fordi de innebar at trygdeoppgjøret ikke lenger skal til Stortinget, sier hun.– At de ikke holder ord og kommer med meldingen først i november, viser bare at de behandler dette som en liksom-sak, sier hun.Christoffersen stiller seg spørrende til hva Stortinget skal behandle når stortingsmeldingen kommer – om det blir en debatt om oppgjøret som ble lagt fram i vår eller neste års oppgjør.– Politisk spillKritikken handler om politisk spill, mener Fremskrittspartiets pensjonspolitiske talsmann Erlend Wiborg.– Da Stortinget bestemte at meldingen skulle komme på høsten, var de bekymret for at den ville «drukne» hvis den kom samtidig som statsbudsjettet. Nå kommer meldingen noen uker etter statsbudsjettet og dermed har de fått det som de ønsket, allikevel klager de, sier han.Wiborg mener det er positivt at meldingen først er på plass i november fordi saken da vil få mer oppmerksomhet. (©NTB)

trygdeoppgjøret
pensjonistforbundet
pensjonist
Nyheter
Politikk