Professor: Opptrapping øker risikoen for tvungen streikestans

Lokførerstreiken kan bli trappet opp fredag. Da øker også mulighetene for at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd, mener økonomiprofessor Steinar Holden.

Holden peker på at arbeidsministeren kan ty til tvungen lønnsnemnd hvis vitale samfunnsinteresser er truet som følge av streiken, ifølge NRK. En kraftig opptrapping som fører til at nye reisende blir rammet av togstans, kan være det som får Anniken Hauglie (H) til å kalle inn partene, mener han.Også torsdag morgen skapte lokførerstreiken store forsinkelser og transportproblemer, først og fremst langs innfartsårene til Oslo. På Østfoldbanen står alle tog. Her alene er rundt 20.000 passasjerer rammet av streiken som nå har vart i tre uker.Så langt er det ingenting som tyder på noen tilnærming mellom partene.Møtes fredagLedelsen i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) skal møtes igjen fredag. Da ligger det an til at enda flere lokførere blir tatt i ut i streik, hvis det ikke har funnet sted en vesentlig utvikling i konflikten. Det uttalte forbundsleder Rolf Ringdal til NTB i forrige uke. 118 lokførere er så langt tatt ut i streik.– Og da er det Sørlandsbanen som blir rammet, sa Ringdal.Striden mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat – der Norsk Lokomotivmannsforbund hører til – står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne vil ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene.Vitale samfunnsinteresserØkonomiprofessor Steinar Holden tror en massiv opptrapping kan bli tungen på vektskålen for regjeringen, hvis opptrappingen skaper «svært alvorlige problemer». Det har skjedd før at regjeringen har stanset streiker med begrunnelse i at vitale samfunnsinteresser er truet, blant annet i bank- og oljesektoren.– Jeg tror det er større sjanse for et slikt grep mot en jernbanestreik enn en oljestreik, sier Holden.Tvungen lønnsnemnd innebærer at myndighetene griper inn og beslutter at konflikten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda. Det er arbeidsministeren som kaller inn partene for å orientere om avgjørelsen. (©NTB)