Prognosen er dermed mer enn dobbelt så høy som det siste anslaget Utlendingsdirektoratet (UDI) har kommet med for 2016, skriver
VGGrensekontroll– Ikke bærekraftig
. UDI tror det vil komme 3.550 asylsøkere til landet i inneværende år.– Presset på Europa er høyt. Situasjonen har ikke blitt bedre i Syria, i Eritrea er det ingen endringer, og det er ikke bedre i Afghanistan eller Irak heller. Situasjonen for flyktningene i Tyrkia eller Libanon er heller ikke bedre, sier Marie Hesselberg, som er enhetsleder for statistikk og analyse i UDI.Sammen med utlendingsnemnda (UNE) og politiet lager direktoratet prognoser for asyltilstrømmingen til landet.For tiden er antall nye asylsøkere det laveste siden 1997, mens det kom over 31.000 asylsøkere i fjor. Grensekontroller i Europa er med på å holde antallet nede i år, men dersom disse kontrollene oppheves, kan tallet på asylsøkere stige igjen.Det vil ikke bety at vi er på samme nivå som i fjor, men det vil påvirke, sier avdelingsdirektør Aleksander Åsheim i UDI. EU har som mål at grensekontrollene i Schengen skal være borte igjen innen utgangen av året.Lederen av Stortingets kommunalkomité, Frps Helge André Njåstad, mener anslagene for antall asylankomster neste år er så høye at det kan åpne for ytterligere innstramminger.– Innvandringstempoet med 8.250 asylankomster på et år, er for høyt og vil ikke være bærekraftig. Vi må følge utviklingen nøye. Dersom det kommer flere asylsøkere til Norge, må vi stramme inn enda mer for å begrense tilstrømmingen, sier Njåstad til NTB.– Fremskrittspartiets gjennomslag for innstramminger i asylpolitikken, er en del av årsaken til at antallet asylsøkere til Norge er på det laveste nivået siden 90-tallet. (©NTB)