Riksrevisjonen om 2015-budsjettet

Riksrevisjonen legger tirsdag frem rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015. 

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene publiseres som Dokument 1 hver høst.Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner publiseres fortløpende gjennom stortingssesjonen i Dokument 3-serien.Kontrollen med forvaltningen av statens interesser i selskaper rapporteres i et eget dokument; Dokument 3:2.Følg presentasjonen av rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015 live fra kl. 13:00