Sluttpakke-skatten fjernes ikke likevel

I juni ble det omkamp om skatten som de borgerlige partiene innførte på sluttpakker til seniorer som mister jobben. Men LO vant ikke fram nå heller.

Politikk

– Det er jo påfallende at den eneste skatten som denne regjeringen øker, rammer dem som er så uheldige å miste jobben helt på tampen av yrkeskarrieren sin. Siden 1966 har de fått et lite håndslag gjennom sluttvederlagsordningen, sier LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen til NTB.– Vi er veldig opprørt over dette, noe vi har sagt klart ifra om gjentatte ganger. Det dreier seg ikke om veldig mye penger, men når du har passert 60 år og mister jobben kan inntil 80.000 kroner gjøre stor forskjell likevel, framholder han.UtredningDet var i forbindelse med det borgerlige budsjettforliket i fjor høst at det ble besluttet å betrakte sluttvederlag som skattepliktig lønn. LO og NHO protesterte, og i revidert nasjonalbudsjett ble det bestemt at skatteplikten skulle utredes fordi den kunne ha utilsiktede følger for ulike trygdeytelser.Men i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, er ingenting endret. Det innebærer at arbeidstakere som mister jobben sent i karrieren, og som ikke har eller er gamle nok til å få avtalefestet pensjon, må skatte av den tariffestede ordningen.Ytelsen starter på 20.000 kroner ved 50 års alder og stiger gradvis til 80.000 ved AFP-alder, før den faller fram mot fylte 66 år.Regionale midlerKritikken mot sluttpakke-skatten ble fremmet av LO under møtet med statsministeren og finansministeren i fredagens møte i det såkalte kontaktutvalget.Der gjentok LO også kritikken mot oljepengebruken i budsjettforslaget samt fremmet krav om 3.500 flere tiltakspakker og et mykere dagpengeregelverk.At regjeringen også nå kutter i regionale næringsutviklingsmidler, denne gang med 400 millioner kroner, får også LO til å protestere.– Vi er opptatt av at det skal skapes arbeidsplasser over hele landet og de regionale utviklingsmidlene bidrar til dette, sier Gabrielsen.Avviser kritikkenStatsminister Erna Solberg (H) slår fast at de regionale utviklingsmidlene ikke stimulerer til jobbvekst der det trengs mest.– De pengene går jo til regioner som går så det suser for øyeblikket. Vi har også gjort evalueringer, og disse midlene er de som har minst effekt, sier hun til NTB.Solberg medgir at nasjonale og landsdekkende midler går til fylker som opplever høy arbeidsledighet, men framholder at disse overføringene er økt.– Det kan være en og annen kommune som kanskje kan oppleve at det er litt mindre av disse midlene, men det kompenseres ganske kraftig av andre tiltak, sier hun og viser til satsing på innovasjon, fylkesveier og andre samferdselstiltak. (©NTB)

oppsigelser
sluttpakke
seniorer
LO
Nyheter
Politikk