Solvik-Olsen: Ikke aktuelt med tvungen lønnsnemnd

Mens lokførerne streiker, skaper lange køer på veiene trøbbel for lastebiltransporten. Men tvungen lønnsnemnd er ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt, ifølge samferdselsministeren.

118 medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund er i streik, og konsekvensene er blant annet at det ikke går lokaltog på Østfoldbanen.– Tvungen lønnsnemnd er et virkemiddel som tas i bruk hvis det står om liv og helse. Det som skjer nå, er åpenbart ubehagelig for mange reisende. Men på det nåværende tidspunktet er ikke tvungen lønnsnemnd aktuelt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NRK .– Det er ikke naturlig at vi går inn i selve forhandlingene, men har de spørsmål om sikkerhet, skal vi mer enn gjerne svare, fortsetter han.Tvungen lønnsnemnd innebærer at myndighetene griper inn og beslutter at konflikten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda. Det er arbeidsministeren som kaller inn partene for å orientere om avgjørelsen.Lange køerPå grunn av lange køer vurderer Norges Lastebileierforbund (NLF) å be myndighetene om dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene.– Det blir vanskeligere og vanskeligere å få gjort jobben innenfor rammene av kjøre- og hviletidsbestemmelsene og arbeidstidsbestemmelsene, sier direktør Geir A. Moe i Norges Lastebileierforbund (NLF) i en pressemelding.Han påpeker at den pågående lokførerstreiken går utover sjåførenes evne til å levere varer tidsnok, og at både kunder og sjåfører er misfornøyde med konsekvensene det skaper.Problemer med leveringerSammen med flere andre organisasjoner vurderer NLF nå å sende en felles søknad om dispensasjon fra bestemmelsene, slik at medlemmene lettere kan få kjørt ut varetransport.Lokførerstreiken brøt ut etter at partene ikke kom til enighet i meklingen 28. september. Mandag ble 60 konduktører på Østfoldbanen permittert.Norsk Lokomotivmannsforbund utelukker ikke at streiken trappes opp dersom det ikke skjer en positiv utvikling i saken innen fredag. (©NTB)