Sykehusstreiken trappes ytterligere opp

Akademikerne tar ut ytterligere 54 ansatte ved norske sykehus i streik fra torsdag. Da vil 682 ansatte ved 16 sykehus være ute i streik.

Lege - Foto - Scanpix
Politikk

Fra før var det varslet opptrapping av sykehusstreiken mandag, da 20 ledere og leger ved Helse vest i Bergen og St. Olavs hospital i Trondheim tas ut.De 54 medlemmene som tas ut torsdag, jobber ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarkssykehuset, Helse Bergen, OUS, Helse Stavanger, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF. (©NTB)

sykehusstreik
streik
sykehus
lege
Nyheter
Politikk