Terroradvarsel gir Solvik-Olsen (Frp) hodebry

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vet ikke hvordan Norge skal svare EFTAs overvåkingsorgan ESA, som mener at Norge bryter terrorforskriften i luftfarten.

Finanspolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen fra Frp. Foto: Scanpix
Politikk

Mangelfull bakgrunnssjekk av flypersonale fra land utenfor EØS innebærer at Norge bryter med EUs forskrift om forebygging av anslag mot sikkerheten i luftfarten, skriver ESA i et åtte sider langt brev til Solvik-Olsen.Samferdselsministeren har frist på seg til 1. november med må overbevise overvåkingsorganet om at den norske praksisen likevel ikke bryter med den såkalte terrorforskriften. Hvis ikke, vil det bli åpnet formell sak, heter det i brevet fra Brussel.Ikke konkludertAdvarselen skaper hodebry for Solvik-Olsen:– Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med Luftfartstilsynet vurdere hvilke alternativer vi har i henhold til regelverket. Vi har ikke konkludert ennå i denne saken, uttaler statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i en epost til NTB.Han legger til at departementet tar sikte på å svare innen 1. november.DispensasjonESA er bekymret over at Luftfartstilsynet i Norge ikke alltid utfører bakgrunnssjekk, inkludert sjekk av kriminelt rulleblad, av personer som skal ha ID-kort til flyplasser og for flybesetninger.Normalt skal slik bakgrunnssjekk gjøres fem år tilbake i tid. Problemet er at den ikke lar seg gjennomføre for personer utenfor EØS-området. Dermed har Luftfartstilsynet gitt dispensasjon – i hovedsak til Norwegian-personell med base i Asia.Uten politiattestSelv om det ikke utføres bakgrunnssjekk som inkluderer kriminelt rulleblad for flere hundre ansatte i norsk luftfart, fastholder Karlsen at norske myndigheter mener at sikkerheten er ivaretatt.– Luftfartstilsynet foretar bakgrunnssjekk av disse personene, men hvis personen bor i et land utenfor EØS-området inngår ikke politiattesten i vurderingsgrunnlaget, uttaler Solvik-Olsens statssekretær.SikkerhetsrisikoFørstesekretær Peggy Hessen Følsvik i LO er bekymret og mener at den norske praksisen innebærer en potensiell sikkerhetsrisiko.– Vi har i flere omganger tatt opp dette direkte med statsråden. Så langt uten gjennomslag. Derfor er det veldig positivt at ESA er så tydelig enig i våre vurderinger, sier hun til NTB.Hun mener at ESAs vurdering ikke er til å misforstå:– Sikkerheten ved norske lufthavner og i norsk luftfart er aldri bedre enn det svakeste ledd. Å unnlate å utføre bakgrunnssjekk utsetter oss for en sikkerhetsrisiko. Vi har grufulle eksempler på at det å jukse med ID-papirer har vært en medvirkende faktor terroraksjoner i Europa, sier hun til NTB. (©NTB)

ketil solvik-olsen
luftfartstilsynet
efta
esa
Terror
Nyheter
Politikk