Venstre vil ikke løse budsjettfloke med oljekroner

Venstre lover å foreslå et grønnere budsjett uten å bruke flere oljekroner, men gir nærmest opp å få ned en historisk høy oljepengebruk.

Terje Breivik - Foto: Scanpix
Politikk

– Å få aksept av regjeringen til å reversere oljepengebruken er nesten umulig, konstaterer Venstre-nestleder Terje Breivik overfor NTB.– Det er langt verre å reversere oljepengebruken i denne typen forhandlinger enn når du selv sitter på initiativet, mener han.Partiet jobber nå med sitt alternative budsjett for 2017.– Det er helt uaktuelt å foreslå eller godta at de nødvendige endringene i budsjettet skal skje gjennom økt oljepengebruk, sier Breivik.Dermed må de fire borgerlige partiene finne andre løsninger enn å bruke flere oljekroner når de skal gå løs på uenigheten om budsjettforslagets klimaprofil.Budsjettforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF starter trolig 2. november.Ikke bærekraftigFor 2017 foreslår regjeringen nok en gang en knusende rekord i oljepengebruken. 225,6 milliarder kroner fra oljefondet skal brukes til å finansiere norske skoler, sykehus og veier og alle andre tiltak.– Vi ligger på et nivå som ikke er i nærheten av det som regjeringens eget ekspertutvalg mener er bærekraftig, sier Breivik.Også flere økonomer og sentralbanksjefen har tatt til orde for at oljepengene må fases saktere inn i økonomien.– Det haster å få inn en holdning om at regjering og Storting finansierer nye, nødvendige tiltak gjennom reelle omprioriteringer og omdisponeringer, fremfor hele tiden å gjøre det lettvint med å bruke oljepenger, sier Breivik.Svakere impulsAv de fire borgerlige partiene har Venstre i tidligere prosesser vært mest opptatt av å begrense oljepengebruken, men likevel endt med å støtte budsjettene.Budsjettimpulsen, et mål på hvor mye budsjettet bidrar til den økonomiske veksten, er i forslaget for 2017 på 0,4 prosent, mot 1,1 prosent i år.Men i kroner og øre er neste års oljepengebruk 20 milliarder kroner høyere enn i år. Samtidig regner mange økonomer med at fondet kommer til å vokse langsommere grunnet svekket avkastning og lavere tilførsel av friske penger.Grønt alternativKrF og Venstre legger trolig fram sine alternative budsjetter 31. oktober og 1. november. Der vil deres hovedkrav stå med fet skrift.For Venstres del handler det først og fremst om å gjøre budsjettet grønnere. Partiet har blant annet krevd langt høyere bensin- og dieselavgifter enn det som foreslås.Flat CO2-avgift og reduksjon i pendlerfradraget er to ting Venstre kommer til å legge på bordet i forhandlingene, sier partileder Trine Skei Grande til Dagbladet.I tillegg er det ventet at partiet vil jobbe mot forslaget til bompengekutt, men for utvidede avtaler for å belønne lav- og nullutslippsbiler og en ytterligere økning av omsetningspåbudet for biodrivstoff.I bytte mot økte miljøavgifter vil Venstre gi lettelser i inntektsskatten. (©NTB)

statsbudsjettet 2017
venstre
krf
høyre
frp
oljepengebruk
oljepenger
Nyheter
Politikk