– Vi ønsker at det skal være billig å velge miljøvennlige. Da er det viktig å få ned prisen på de mest miljøvennlige alternativene, sier MDGs nasjonale talsperson Rasmus Hansson til NTB.I dag betaler kollektivselskapene 10 prosent moms på billettinntektene. Ifølge De Grønne vil grepet koste 750 millioner kroner i tapte inntekter. Også Venstre gikk i sitt alternative budsjett inn for å fjerne momsen på kollektivtransport, noe partiet beregnet ville medføre 800 millioner kroner.
ElsyklerGrønn pakke
Miljøpartiet De Grønne setter også av 160 millioner kroner til å fjerne momsen på elsykler til en verdi av inntil 40.000 kroner.– Vi tror at mange flere vil bruke elsykkelen som et transportmiddel i hverdagen dersom de blir litt billigere enn de er i dag, sier Hansson.I budsjettopplegget som MDG presenterer torsdag, kuttes for øvrig oljepengebruken med 8 milliarder kroner. Påplussingene og satsingene i budsjettet finansieres hovedsakelig ved hjelp av økt skatter og avgifter.I alt setter De Grønne av 7,9 milliarder kroner til grønne transportløsninger i neste års statsbudsjett. Det inkluderer en bygdemiljøpakke, som skal sørge for miljøvennlige kollektivløsninger i hele landet. Videre settes 2 milliarder av til å belønne byer som har på plass gode løsninger for kollektivtransport.De Grønne setter også av 20 millioner kroner til TT-ordningen, som gjør det lettere for eldre og bevegelseshemmede å reise og 50 millioner til universell utforming av kollektivtransporten.(©NTB)