Fristen for å foreslå endringer til programforslaget går ut onsdag. Ifølgehar spesielt forslaget om å ikke fjerne formuesskatten helt, kun på arbeidende kapital, fått flere til å rynke på nesen. Forslaget ble lagt fram av programkomiteens leder, Torbjørn Røe Isaksen, i september.– Mange er skeptiske til at Høyre skal avlyse egne ambisjoner om skattelettelser og å fjerne formuesskatten, sier lederen i Oppland Høyre, Svein Håvar Korshavn. Fylkeslaget vil sammen med Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Oslo gå imot forslaget. Andre i partiet er mer positive.– Vi er enig i formuleringen om moderate skattelettelser i den neste stortingsperioden. Det gir ikke mening å gå veldig hardt til verks etter nettopp å ha landet en bred skattereform i Stortinget, sier fylkesleder Yngve Brox i Sør-Trøndelag.Det ligger også an til strid om pelsdyrnæringen, kontantstøtte og barnetrygd. (©NTB)