EU-kommisjonen har anbefalt at grensekontrollen forlenges i alle de fem landene. Fredag ble anbefalingen banket igjennom i EUs ministerråd uten at det ble gjort endringer.Det er nå opp til Norge å ta den formelle beslutningen om å fortsette med kontrollene, som ble innført i kjølvannet av flyktningkrisen i fjor. De midlertidige kontrollene gjelder ferjer som ankommer fra Danmark, Sverige og Tyskland.Forrige forlengelse ble vedtatt i mai og utløper lørdag 12. november.EU-kommisjonen krever jevnlige rapporter fra Norge om hva som skjer i grensekontrollen. Hittil siste rapport ble sendt 17. oktober. Den viste at i alt 53 personer var blitt nektet innreise i Norge siden kontrollene ble innført i november i fjor. I tillegg hadde i alt 30 personer søkt asyl ved ankomst.Foruten Norge har Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike innført midlertidig kontroll på indre grenser i Schengen-området.EU ønsker fri ferdsel på tvers av grensene innad i Schengen og ønsker derfor å få kontrollene vekk, men godtar at de fortsetter inntil videre fordi Hellas ennå ikke har fått full kontroll på yttergrensene. (©NTB)