Kullkraftverk i Pretoria, Sør Afrika. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

Forskere slakter forslag til klimalov

Regjeringens forslag til ny klimalov kan undergrave Parisavtalen og utvanne Grunnloven, mener forskergruppa Concerned Scientists Norway.

Gruppa er i utgangspunktet positive til forslaget om å innføre en klimalov, men finner ikke å kunne støtte regjeringens forslag, skriver forskerne i sitt høringssvar.Klimalovforslaget ble sendt ut på høring i slutten av september. Også da haglet kritikken.Forskerne reagerer spesielt på ordlyden om at Norge skal bli et «lavutslippssamfunn» innen 2050.– Dette er utilstrekkelig. Målet bør være at Norge er et nullutslippssamfunn innen 2050, skriver de og peker på at Norge i Parisavtalen har bundet seg til målet om å sikte mot maksimalt 1,5 graders oppvarming.– Et absolutt minimum bør være klimanøytralitet med et tallfestet utslippsmål på norsk territorium, heter det i høringssvaret.Forslaget til klimalov vil dermed utvanne Grunnlovens paragraf 112, der det heter at staten har plikt til å sikre at nåværende og framtidige generasjoner sikres et levelig klima, mener forskerne. (©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også