– Jeg er uenig i politikken, men SV fortjener ros for å stå for at det ikke blir billig, men tvert imot ganske dyrt, sier Flåtten til NTB.I forrige uke la Arbeiderpartiet fram sitt alternative budsjett. Der ble skattene økt med nær 5,5 milliarder kroner og avgiftene med mer enn 5 milliarder.Mandag kom SV med sitt motsvar: Partiet henter 10,6 milliarder mer i skjerpede skatter og 11,3 milliarder i økte avgifter enn regjeringen legger opp til neste år.– SV har gitt dyre løfter til velgerne, men er også villige til å vise en stor del av prislappen, sier Flåtten.
– ModigereParodiskDeadline
At SV samlet øker skatter og avgifter med 22 milliarder bokført og 23 milliarder bokført er rett og slett et ærligere og modigere budskap enn Ap framfører, ifølge Høyres finanspolitiske talsperson.– Ap har mange av de samme løftene som SV, men vil ikke vise at det koster skattebetalerne dyrt. Noen eksempler er skolemat, frukt og grønt i skolen, egenandelstak på tannhelse, fysisk aktivitet og norm for lærertetthet. SV er nærmere å finansiere disse i sitt alternative budsjett enn Ap er, hevder Flåtten.Han mener SV tør der Ap tier. Høyre-representanten mener Ap bevisst tåkelegger hva det vil koste å innfri alle løftene.– Snakker mot bedre vitende– SV greier det Ap sier de ikke får til: Å øke skatter og avgifter tilbake til 2013-nivå i ett jafs. Det greier de fordi de også går løs på folks boliger og inntekt. Du må dit hvis du skal få til så store skatteøkninger som løftene til Ap og SV krever, sier Flåtten.SV mener derimot Flåtten snakker mot bedre vitende.– Alle med inntekt under 600.000 får skattekutt med SV, skatt på bolig medregnet. I den grad vi «går løs på folks boliger og inntekt» er det å sørge for at 3,3 millioner skattebetalere sitter igjen med mer i lommeboka. Det får vi lett til når vi ikke deler ut milliarder til den rikeste eliten, som Høyre prioriterer, sier nestleder i SV, Snorre Valen.Heller ikke Arbeiderpartiet er imponert over Flåttens utspill. Truls Wickholm (Ap), som sitter i Stortingets finanskomité, sier regjeringen ifølge finansministeren har hatt et handlingsrom på 155 milliarder kroner på fire budsjetter.– Dette har de hatt til tross for at de har kuttet skattene for landets rikeste med mange milliarder. Da grenser det til det parodiske når Flåtten kritiserer partier som dekker inn alle sine utgiftsforslag- krone for krone- med inntektsforslag, sier Truls Wickholm (Ap), som sitter i Stortingets finanskomité.Tirsdag ble det klart at Høyre, Frp, KrF og Venstre har satt søndag klokken 18 som frist til å bli enige. De borgerlige budsjettforhandlingene har pågått i to uker. Grønne avgifter og prisøkning på diesel og bensin er fortsatt blant det vanskeligste i forhandlingene. (©NTB)