LO med millioner til Dagsavisen og Klassekampen

 LO gir 9 millioner kroner til Klassekampen og 10 millioner kroner til Dagsavisen. Målet er å styrke arbeidslivsjournalistikken.

Politikk

Bevilgningen fra LO-sekretariatet kommer etter anbefaling fra LOs Medieutvalg.– God journalistikk er viktigere enn noen gang for et opplyst offentlig ordskifte. LO har historisk sett spilt en viktig rolle for bredden i norske medier, som vi nå fører videre, sier Hans-Christian Gabrielsen, andre nestleder i LO og leder av medieutvalget.– Både Klassekampen og Dagsavisen har over lengre tid også hatt en positiv satsing med bred og god dekning innen arbeidslivsspørsmål, politikk, næringsliv og fagbevegelsen. Vi ønsker å bidra økonomisk til å videreutvikle denne satsingen gjennom konkrete mediebidrag, ikke aksjekjøp. Gjennom vedtaket i LO-sekretariatet anerkjenner vi også den viktige rollen begge avisene spiller i det norske medielandskapet, fortsetter Gabrielsen.Nylig kjøpte LO Media Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) fra Amedia. Vedtaket fra LO-sekretariatet forutsetter at det skal utvikles et samarbeid om stoffutveksling mellom ANB og avisene. (©NTB)

medier
LO
Nyheter
Politikk