– Det er helt nødvendig med en ekstern vurdering av kostnadene ved en delt løsning og ved å flytte hele virksomheten til Evenes, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.– Vi frykter at kostnadene ved en flytting er sterkt undervurdert og er også usikre på om kostnadsberegningen ved delt løsning holder stikk, tilføyer hun.LO-leder Gerd Kristiansen, Fellesforbundets leder Jørn Eggum, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide har protestert mot beslutningen om å legge ned Andøya. Også lokalt og innad i regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er motstanden stor.Da Stortingets tre største partier tirsdag denne uken presenterte enigheten om langtidsplanen for Forsvaret, ble Andøya-nedleggelsen trukket fram som den vanskeligste enkeltbeslutningen.Ap-leder Jonas Gahr Støre er godt kjent med tvilen som er reist om tallgrunnlaget fra regjeringen.– Forsvarsdepartementet må fortsette å regne og vurdere tallgrunnlaget som foreligger. Dersom det avdekkes avvik, må regjeringen rapportere tilbake til Stortinget om det endelige beslutningsgrunnlaget, sier Støre.KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for omkamp.– Vi forventer at regjeringen kommer tilbake med oppdaterte vurderinger rundt beslutningsgrunnlaget. Vi er uenige i beslutningen og mener det er uklokt å fatte en avgjørelse nå, før tallgrunnlaget er grundigere utredet, sier han. (NTB)