UDI øker den økonomiske støtten med 20.000 kroner ekstra per barn for lengeværende familier som søker om assistert retur.For å få denne ekstra støtten må familien ha hatt endelig avslag på asylsøknaden i mer enn to år, og de må søke før nyttår.– Situasjonen familiene lever med i Norge er ikke heldig over tid. Flere av disse familiene har blitt boende lenge i asylmottak. Familien kan også risikere å bli returnert med tvang til hjemlandet, skriver UDI i en pressemelding.Ordningen med assistert retur innebærer at UDI betaler flybilletten og gir familien et kontantbeløp.– Det kan være en stor økonomisk belastning å starte livene sine på nytt i hjemlandet for familier med barn. Vi ønsker å gi disse familiene en mulighet til å kunne returnere på en verdig måte, skriver UDI. (©NTB)