Foreløpig forbereder de folkevalgte seg på en lang dag i stortingssalen. Klokka kan ha passert midnatt mandag og vel så det før det blir klart om regjeringen til Erna Solberg (H) får flertall for sitt budsjett.Men dette er hvis Stortinget følger normal prosedyre under finansdebatten. Budsjettstriden mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF de siste ukene kan gi et helt annet forløp.
Rive av plasteretLang dagMidnatt
Dersom de fire partiene ikke har blitt enige om et budsjett, og det går mot regjeringskrise, kan det tenkes at statsministeren har bestemt seg for å rive av plasteret først som sist og være den første på talerstolen for å stille kabinettsspørsmål.Da har Stortinget en mulighet til å vedta å droppe den vanlige finansdebatten og gå rett til votering over statsbudsjettet.Men – dette er en paragraf i forretningsordenen som ingen i Stortinget kan huske at noensinne er brukt. Det er dermed mer sannsynlig at normal prosedyre vil bli fulgt.Det vil i så fall bety en lang dag før det blir klart om Norge har et budsjett for neste år eller om det blir regjeringskrise.Fjorårets debatt, som var kortere enn normalt, varte i 11 timer og 45 minutter.Tradisjonen tro vil debatten da begynne klokken 10 med finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett.Deretter skal finanskomiteen legge fram sin innstilling. Førstemann ut er leder i komiteen, Hans Olav Syversen (KrF), så følger innlegg fra finanspolitiske talsmenn fra de ulike partiene i fallende rekkefølge, med det største partiet, Arbeiderpartiet, først.Deretter er det statsministerens tur til å entre talerstolen – om hun vil.Neste punkt på programmet er innlegg fra forhåndsinnmeldte talere, med replikker. I alt er fire timer og 40 minutter fordelt til dette – men erfaringsmessig kan dette ta mye lengre tid.Klokka kan dermed passere midnatt og vel så det, før det skal stemmes over de ulike budsjettalternativene.Avstemmingen foregår i såkalt logisk rekkefølge, med de små partiene først, slik at et parti skal ha mulighet til å primært stemme over sitt eget budsjett, før partimedlemmene subsidiært kan stemme over et annet partis budsjett.I år er det knyttet ekstra stor spenning til om KrF vil stemme for regjeringens budsjett subsidiært, og slik redde regjeringen. (©NTB)