Advokatstrid om fjerning av juryordningen

Rettssikkerheten til voldtektsofre styrkes når juryordningen fjernes, mener lederen for utvalget for bistandsadvokater, Hege Salomon. Lederen av forsvarergruppen i Advokatforeningen er uenig.

Foto: Scanpix
Politikk

– Forskning har vist at mange voldtektssaker som har endt med domfellelse i tingretten, har endt med frifinnelse i lagmannsretten med jury. Når man nå fjerner juryordningen, mener jeg det vil styrke rettssikkerheten til voldtektsofre fordi det vil føre til flere domfellelser i lagmannsretten, sier Hege Salomon til NRK.Torsdag ble det klart at det er flertall på Stortinget for at juryordningen skal bort. Isteden skal sakene avgjøres av en meddomsrett med fem lekdommere og to fagdommere.– Flere domfellelser får man ved bedre bevis, så dette er jeg uenig i, sier Marius Dietrichson som leder forsvarergruppen i Advokatforeningen.– Man må etterforske bedre, og man må iretteføre saken bedre i domstolen. Man må ikke lempe på bevisvurderingen i retten eller bytte ut de dommerne man ikke liker, eller som man her tar sikte på – å gjøre strukturelle endringer i domstolen for å få flere domfellelser. Det er galt, mener Dietrichson. (©NTB)

dommere
Nyheter
Politikk