DN: Thommessen vil avvise den alvorligste anklagen

Stortingspresidenten vil i et svar til kontrollkomiteen avvise at han har holdt viktige opplysninger i konflikten med EOS-utvalget skjult for Stortinget.

Olemic Thommesen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.
Politikk

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité anklaget i et brev forrige uke stortingspresident Olemic Thommessen (H) for å ha prøvd å skjule striden med kontrollorganet for de hemmelige tjenestene (EOS). Dette vil Thommessen nå avvise i sitt svar torsdag, erfarer Dagens Næringsliv.Samtidig mener Thommessen han kunne håndtert saken annerledes på to punkter, ifølge DNs kilder:Han erkjenner at det ikke skulle tatt sju uker før en særskilt melding fra EOS-utvalget om konflikten med presidentskapet nådde Stortinget.Presidentskapet beklager også at kontrollkomiteen ikke fikk kopi av et brev til et utvalg som skulle evaluere EOS. I brevet blir evalueringsutvalget bedt om å se bort fra ett spesielt punkt i mandatet som Stortinget ville ha med, nemlig å se på fremmede staters overvåking i Norge.UforståendeThommessen avviste overfor NTB sist fredag at han og resten av presidentskapet har gått ut over sine fullmakter eller holdt tilbake informasjon i saken.– Så langt kan presidentskapet ikke se grunnlaget for kritikken som er kommet fra komiteen, sa stortingspresidenten da.Han lovte imidlertid en grundig vurdering av saken.Thommessen stilte seg uforstående til påstanden om at presidentskapet skal ha holdt opplysninger skjult for Stortinget.Forsinket evalueringKontrollkomiteen skriver også i sitt brev at presidentskapet ikke hadde myndighet til å opphevet taushetsplikten til EOS-utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen.Striden om taushetsplikt gjorde at evalueringen Stortinget hadde bestilt, ble forsinket med mange måneder. EOS-utvalget ville ikke slippe evalueringsutvalget til i sine arkiver uten det de mente var skikkelig lovhjemmel, ifølge Eldbjørg Løwer.Hun har ledet det som formelt heter Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste siden 2011. (©NTB)

olemic thommessen
stortinget
Nyheter
Politikk