Fire sjømatorganisasjoner vil ha ny politikk

De politiske partiene bør legge til rette for at 20.000 arbeidsplasser i fiskeforedlingen kan flyttes hjem til Norge, mener fagbevegelsen og arbeidsgiverne i sjømatnæringen.

Politikk

– Vi er opptatt av at norske ressurser bør skape norske arbeidsplasser og verdiskaping i Norge, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i NHO-foreningen Sjømat Norge til Klassekampen.Han sender sammen med tre tunge industriforbund i LO et politisk notat til næringspolitikerne i samtlige partier, hvor de ønsker å stanse «fiskelekkasjen» og danne grunnlag for nye industriarbeidsplasser i Norge.Mye fisk som er fisket av norske fartøy i norsk farvann, på norske kvoter, går i dag rett til bearbeiding i andre land, uten å være innom Norge. Organisasjonene anslår at 20.000 arbeidsplasser i EU bygger på norske fiskeressurser, og de håper flere av arbeidsplassene kan flyttes hjem.– Man må ha et verdikjedeperspektiv på hele fiskeindustrien. Politikken må ta hensyn til at man skal ha en industri som bearbeider fisken og ikke bare sender den ut av landet, sier forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) Jan-Egil Pedersen.Rundt 95 prosent av all sjømat som produseres i Norge eksporteres. I fjor var verdien av norsk eksport av fisk, krepsdyr og bløtdyr til sammen 89,2 milliarder kroner, og mye av norsk sjømateksport går til EU. (©NTB)

fisk
sjømat
sjømat norge
NHO
LO
Nyheter
Sjømat
Politikk