Helgesen: – Viktig med tiltak mot dårlig luftkvalitet

Vi lærer stadig mer om hvor helseskadelig dårlig luftkvalitet er og regjeringen vurderer å gi kommunene flere tiltak å gripe til, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Politikk

Han påpeker at luftkvaliteten generelt er bedre i dag enn før, men at oppmerksomheten om problemet har økt.– Det er fordi vi vet mer om hvor skadelig dårlig luftkvalitet er for folkehelsen. Jeg registrerer at kommunene er mer villige til, med tverrpolitisk enighet, å sette i verk tiltak som er ganske drastiske. Dette har jo konkrete konsekvenser for folk, men Høyre i Oslo støtter byrådets vedtak her, sier Helgesen om Oslo kommunes beslutning om dieselforbud.Han sier kommunene har «ganske mange virkemidler» å gripe til, men at det er opp til dem selv å ta dem i bruk.Han opplyser at regjeringen også vurderer å gi kommunene flere virkemidler, etter ønske fra Stortinget. (©NTB)

vidar helgesen
dieselforbud
luftforurensing
Nyheter
Politikk