Jensen: - 80.000 nye jobber siden 2013

Det skapes nesten ikke jobber i privat sektor, mener Arbeiderpartiet. Finansminister Siv Jensen (Frp) avviser påstanden og hevder at det er kommet 80.000 nye jobber siden 2013.

Politikk

– Ap fortsetter sin negative omtale av utviklingen i norsk økonomi, sa finansministeren da hun møtte i Stortingets spørretime onsdag.Basert på det hun beskrev som «helt ferske tall» fra Statistisk sentralbyrå viste hun til at samlet sysselsetting har økt med over 30.000 fra 2013 til 2016. Samtidig falt sysselsettingen med 50.000 i petroleumsrelaterte næringer i samme periode.Det innebærer at det samlet vært skapt 80.000 nye jobber som ikke er knyttet til oljen, siden regjeringen overtok, ifølge Jensen.– Sysselsettingen i offentlig sektor har økt med i overkant av 20.000 personer i samme periode. Det tyder på at mesteparten av oppgangen har kommet i privat sektor, framholder hun.Aps finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen sa det ville være gledelig om nye tall antyder at det skapes flere jobber i privat sektor, men hun innledet sitt spørsmål med å vise til at arbeidsledigheten har økt med om lag 40 prosent siden 2013 og at ledigheten er høyere i Norge enn i Tyskland og USA. (©NTB)

siv jensen
Nyheter
Politikk
Arbeidsliv