Motstand mot senere pensjon for bønder

Flere ungdomsorganisasjoner er imot et forslag om å fjerne tidligpensjon for bønder. De frykter det blir vanskeligere for unge å få innpass i yrket.

Bonde på åker - Foto: Scanpix
Politikk

Bygdeungdomslaget og Natur og Ungdom er blant dem som planlegger å demonstrere mot forslaget som de mener vil svekke rekrutteringen, melder NRK.– I dag har ordningen til formål å stimulere til tidligere generasjonsskifter. Ved at man kan få utbetalt pensjon ved fylte 62 år, slipper man å vente med å overdra gården til eldste generasjon er 67 år. Den er først og fremst et rekrutteringstiltak, ikke ei velferdsordning, sier leder Tora Voll Dombu i Norges Bygdeungdomslag til NRK. Hun sier muligheten til å ta ut tidlig pensjon først og fremst er et rekrutteringstiltak, ikke en velferdsordning.I jordbruksmeldingen foreslår regjeringen at dagens ordning blir erstattet av andre rekrutteringstiltak som tas inn i jordbruksavtalen. Avtalen inneholder ingen slike tiltak i dag.– Dette mener vi er altfor diffust, og vi frykter pengene vil gå til langt mindre målrettet rekrutteringsarbeid, sier Dombu. (©NTB)

landbruk
bøndene
pensjon
Nyheter
Politikk