Norge lover 800 millioner til nytt skogfond

Et nytt fond skal betale selskaper og bønder for ikke å hogge ned regnskogen. Norge går inn i satsingen med opptil 800 millioner kroner.

Politikk

Målet med det nye fondet er å bidra til at landbruket blir mer effektivt i områder som allerede er avskoget, i stedet for at enda mer skog hogges ned.– Jordas framtid avhenger av vår felles vilje og evne til å beskytte og restaurere tropiske skoger og torvmyrer. Samtidig må vi øke verdens matvareproduksjon for å møte den voksende globale etterspørselen, sier statsminister Erna Solberg (H).Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kaller det «nybrottsarbeid» i klimapolitikken.– Det skal bli mer lønnsomt å spare skogen og satse på produksjon av råvarer som ikke raserer skog eller presser vekk lokalbefolkning, sier han.Norge har så langt gitt støtte til stater for å få ned avskogingen, men nå skal pengene gå direkte til selskaper og bønder. Mottakerne må undertegne på at de ikke skal hogge mer skog. I bytte får de kapital og ekspertise.Forutsetningen for det norske bidraget er at andre stiller opp som forventet. Målet er å få fondet i drift innen juni.De norske pengene hentes fra regnskogsatsingen, som fra før har en ramme på opp mot 3 milliarder kroner i året. Denne rammen økes ikke. (©NTB)

skogfond
regnskog
erna solberg
Nyheter
Politikk