Riksrevisjonen om forsvarssektorens eiendommer

Offentliggjøring av Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg. Sendingen var live og er nå avsluttet.

riksrevisjonen
Politikk

Sendingen er avsluttet

Nyheter
Politikk